Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018

Δικαιολογητικά δια τα χρηματικά βοηθήματα σε πρωτοετείς φοιτητές ακ. έτους 2018-19

Μόνο για πρωτοετείς φοιτητές Α.Ε.Ι.
Δημοτικής Ενότητας ΑΙΓΙΟΥ ( όχι των πρώην Δήμων)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.      Αίτηση. (Δίνεται από το Ίδρυμα)
2.      Πιστοποιητικ οικογενειακής καταστσεως , απ τον Δήμο Αιγιαλείας.
3.      Αντγραφο εκκαθαριστικού σημειματος "Φόρου εισόδηματος" οικογενείας.
4.      Αντγραφο δηλώσεως περιουσιακών στοιχείων οικογενείας (Ε9).
5.      Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις ετους 2018. (Μόρια)  (Δίνεται από το Σχολείο)
6.     Βεβαωση εγγραφής εις Α.Ε.Ι.
7.      Δλωσις του Ν. 15599/86 ότι δν λαμβνει υποτροφία –χρηματική ενίσχυση απ άλλο κρατικ ιδιωτικό φορα    (Δίνεται από το Ίδρυμα)

8.    Αν σπουδάζει και άλλο παιδί της οικογενείας βεβαίωση από την αντίστοιχη   
       Σχολή.


Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι  31.10.2018
καθημερινά 10.00 π.μ. - 1.00 μ.μ. 
Μελετοπούλων, 44  (Επισκοπείο) τηλ. 26910 61251

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου